Editorial

S pomaly prichádzajúcou jarou a vrcholiacou pandémiou Vám prinášame ďalšie číslo kritického magazínu Menšinová politika na Slovensku.

V krajine panuje napätá atmosféra kvôli pandémii, vysokej inflácii a náporu na ekonomický systém, ale aj kvôli hroziacemu vojenskému konfliktu na Ukrajine. Čoraz viac sa hovorí o polarizovanej spoločnosti, aktivity antisystémových aktérov v online priestore, ale aj v uliciach slovenských miest túto negatívnu atmosféru ešte zhoršujú.

Vzhľadom na situáciu na Ukrajine možno predpokladať, že v prípade vypuknutia vojenského konfliktu môžu začať aj na Slovensko prichádzať ľudia, ktorí budú hľadať bezpečie. Elena G. Kriglerová sa preto vo svojom článku venuje tomu, ako sme na túto situáciu pripravení. Poukazuje na to, že kapacity na poskytnutie podpory  týmto ľuďom nie sú najzásadnejším problémom. Tým je skôr dlhodobo nízka solidarita s utečencami na Slovensku, ktorá je do veľkej miery sýtená politickým diskurzom. To, ako sa politici a političky postavia k tejto téme a či budú situáciu utekajúcich ľudí vnímať ako bezpečnostnú hrozbu alebo ako možnosť vyjadriť podporu Ukrajine a poskytnúť týmto ľuďom útočisko, je opäť kľúčovou skúškou našej solidarity.

Dôležitou témou je aj sčítanie obyvateľov z roku 2021, ktorého výsledky boli zverejnené začiatkom tohto roka. Alena H. Chudžíková sa jej venuje vo svojom článku, kde poukazuje na dôležité zmeny, ktoré priniesla možnosť uviesť v sčítaní príslušnosť k viac ako jednej národnosti. Výsledky poukazujú na to, že výhradná etnická identita je len mýtom a ak majú ľudia možnosť prihlásiť sa k viacerým národnostiam, radi to využijú. Prejavilo sa to najmä u rómskej a rusínskej národnosti, ale aj v prípade viacerých menších národností, ktoré sa v minulosti v sčítaní takmer neobjavovali.

Jana Kadlečíková sa vo svojom texte venuje výsledkom výskumu EU SILC MRK, ktorý priniesol dáta potvrdzujúce obavy odbornej verejnosti o tom, že pandémia výrazne viac zasiahla rómske komunity ako majoritu. Prejavilo sa to vo väčšom prepade do chudoby, ale aj v zdravotnom stave obyvateľov rómskych komunít.

A napokon, Michaela Píšová v tomto vydaní prináša zhrnutie výsledkov výskumu CVEK o situácii cudzincov na Slovensku. V záverečnom z troch výskumov sme sa zamerali na to, ako sa cudzinci na Slovensku cítia, ako sú tu prijímaní ostatným obyvateľstvom a akým bariéram čelia v procese integrácie. Výsledky všetkých troch výskumov je možné nájsť v našej novej publikácii Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, ktorú si môžete prečítať aj online(1) a ktorej výsledky budeme prezentovať v marci na pripravovanej konferencii.

Prajem Vám príjemné čítanie

Elena G. Kriglerová

Editorka

Literatúra:

  1. Gallová Kriglerová, E. (2021), Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, Bratislava, Centrum pre výskum etnicity a kultúry.

Zdroj obrázka: Markus Winkler, www.unsplash.com

Tento článok bol napísaný s finančnou podporou Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada zastúpené Kanadskou ambasádou v Bratislave.