Centrum pre výskum etnicity a kultúry

CVEK je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa už 15 rokov snaží svojimi výskumnými, anlaytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. S týmto cieľom sme v roku 2013 začali vydávať kritický newsletter Menšinová politika na Slovensku, v ktorom sme reagovali na diania v oblasti menšinových práv. Po niekoľkoročnej prestávke vydávanie newslettra obnovujeme. Menšiny sú na Slovensku často vnímané ako rôzne ohrozenia, čo má vplyv aj na tvorbu politík, ktoré sú veľmi často skôr represívne, než inkluzívne. Našou hlavnou snahou je prispieť k zmene tohto diskurzu tým, že tvorcom politík budeme poskytovať odbornú spätnú väzbu k prijímaným politikám. Naším cieľom je zároveň ukázať možnosti tvorby spravodlivých politík založených na princípe ľudskej dôstojnosti a ľudských práv.

Tím


Alena Holka Chudžíková
Projektová manažérka
chudzikova@cvek.sk

Elena Gallová Kriglerová
Editorka
kriglerova@cvek.sk

Michaela Píšová
Monitoring menšinovej politiky
pisova@cvek.sk

Jana Kadlečíková
Autorka
kadlecikova@cvek.sk