Rómske ženy sa aj na Slovensku dočkali ospravedlnenia, na odškodnenie za sterilizácie stále čakajú

Nezákonné a nedobrovoľné sterilizácie prevažne rómskych žien sa vykonávali v bývalom Československu od 70. rokov 20. storočia a prebiehali aj po rozdelení na dva samostatné štáty. Sterilizované boli hlavne rómske ženy v rámci regulácie pôrodnosti sociálne slabších vrstiev. V praxi sa vykonávali tieto sterilizácie rôzne. Išlo hlavne o úkony bez riadneho informovaného súhlasu, ale sú zdokumentované aj prípady, kedy boli ženy často manipulované, oklamané, prípadne podstúpili sterilizáciu pod hrozbou odobratia sociálnych dávok. Často boli sterilizácie vykonávané po rôznych gynekologických zákrokoch či operáciách, kedy sa žena až následne dozvedela, že bola aj sterilizovaná. Na sterilizáciách sa za podpory štátu priamo alebo nepriamo podieľali hlavne lekári, zdravotné sestry, iný zdravotný personál, ale aj sociálne pracovníčky. Ženám bola za sterilizáciu ponúkaná finančná odmena. Presný počet žien a  osôb, ktorých práva boli porušené  a zažili takto hrubý zásah do telesnej integrity, nie sú známe. Niektoré ženy sa ani nemuseli nikdy dozvedieť, že sterilizáciu podstúpili(1). Skúsenosti s nútenou sterilizáciou v Čechách aj na Slovensku dodnes opísali stovky žien(2).

Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre občianske a ľudské práva s odbornou pomocou Iny Zoon v roku 2003 vydali správu „Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku“. Správa je súhrnom výsledkov výskumu z roku 2002, ktorý zdokumentoval početné prípady vynútených a násilných sterilizácií rómskych žien, fyzických a verbálnych útokov, rasovú diskrimináciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, dezinformovanie týchto žien v otázkach zdravia a odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii(3).

Podozrenie na nútené sterilizácie predovšetkým rómskych žien zverejnilo v roku 2004 aj Európske centrum pre práva Rómov. Niekoľko žien sa následne prihlásilo českému verejnému ochrancovi práv, prípadne sa obrátilo na súdy. Vláda Českej republiky sa nezákonne sterilizovaným ženám ospravedlnila už v roku 2009 a toto leto sa podarilo schváliť zákon, na základe ktorého sa ženy, ktoré boli nútene sterilizované domôžu odškodnenia. Odškodnenie vo výške 300 000 českých korún (zhruba 11 882 eur), na ktoré má podľa odhadov nárok zhruba 400 žien však podľa zákona môžu dostať iba ženy, ktoré sterilizáciu podstúpili na území Českej republiky. Ženy, ktoré podstúpili tento zákrok na Slovensku, na odškodnenie zatiaľ nemajú nárok(4).

Na Slovensku neexistuje právna úprava, ktorá by poškodeným ženám zabezpečila nápravu a primerané odškodnenie

Ospravedlnenie zo strany štátu patrí neprávom sterilizovaným ženám bez najmenších pochýb. Bol to totiž práve štát, kto za pomoci lekárov, zdravotníckych a sociálnych pracovníkov týmto ženám upieral právo rozhodovať sa o svojom tele a o tom, či chcú mať ďalšie deti. Ženy, ktoré podstúpili sterilizáciu proti svojej vôli často opisujú doživotné následky tohto zákroku. Ide najmä o zdravotné problémy ako následky sterilizácie a mnohé psychické problémy. Mnohé ženy prišli o partnerov, či žili s akousi stigmou, pretože nemohli mať viac detí.

Momentálne sa na Slovensku žena, ktorá prežila nútenú sterilizáciu môže domôcť práva a odškodnenia len prostredníctvom samostatných občianskoprávnych sporov, ktoré často končia až pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Pri tak závažnom porušení ľudských práv je to však nástroj, ktorý nemôžu využiť všetky ženy z dôvodu rôznych prekážok.

Slovensko dlhodobo čelí kritike zo strany rôznych medzinárodných inštitúcií, hlavne Rady Európy a OSN, za neriešenie tejto problematiky. Najnovšie to bol list komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunji Mijatovičovej, ktorý zaslala predsedovi slovenskej vlády Eduardovi Hegerovi a ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej. V liste apeluje na to, aby Slovenská republika vytvorila mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu k odškodneniu obetí nútenej sterilizácie žien. Ministerka Kolíková na list reagovala vyjadrením, že sa téme venuje a informovala, že v súčasnosti sa zvažujú možnosti nápravy v spolupráci s príslušnými ministerstvami, najmä s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií a s podporou predsedu vlády. Pripomenula tiež, že SR v reakcii na stanovisko Európskeho súdu pre ľudské práva už v roku 2003 zriadila expertnú skupinu na preskúmanie nelegálnych sterilizácií, najmä v prípade žien z rómskych komunít, čo viedlo k preskúmaniu lekárskych záznamov o 3 500 prípadoch sterilizácií bez súhlasu a o 18 000 pôrodoch vykonaných cisárskym rezom(5).

Za systémové riešenie problematiky sterilizovaných rómskych žien sa dlhodobo zasadzuje aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá v roku 2018 vydala správu o nútených sterilizáciách(6) a navrhla prijať osobitnú právnu úpravu, ktorá by poškodeným ženám zabezpečila nápravu a primerané odškodnenie. Z iniciatívy verejnej ochrankyne práv v lete prebehlo aj rokovanie Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny za účasti neziskových organizácií, ale aj poškodených žien. Výbor prijal uznesenie, ktorým podporil odškodnenie obetí a zároveň vyzval vládu, aby sa poškodeným ženám ospravedlnila.(7)

Vláda sa ospravedlnila nezákonne sterilizovaným ženám

Nútené sterilizácie sú témou, s ktorou sa v rôznych štátoch v Európe a vo svete vysporiadavajú rôzne. Ženy, ktoré boli od 70. rokov nútene sterilizované na území dnešnej Slovenskej republiky však na odškodnenie a spravodlivosť ešte stále čakajú. Slovensko by si mohlo vziať príklad z Českej republiky. To, že sa súčasná vláda ospravedlnila obetiam razie z Moldavy nad Bodvou alebo za vojnový Židovský kódex, bolo dobrým signálom a nádejou, že prijme svoju morálnu povinnosť a ospravedlní sa aj nezákonne sterilizovaným rómskym ženám.

Ospravedlnenia od vlády sa aj na Slovensku konečne nezákonne sterilizované ženy dočkali  a to 24. novembra 2021. Vláda okrem ospravedlnenia odsúdila porušovanie ich práv. V sprievodnom dokumente k ospravedlneniu zhodnotila praktiky predchádzajúceho režimu v rokoch 1966 až 1989 ako neprípustné.(8) Nasledujúcim krokom by malo byť vytvorenie právnej úpravy, ktorá tieto ženy odškodní aj finančne a zabezpečí dostupný nástroj pre všetkých, ktorých práva boli porušené. Ospravedlnenie a odškodnenie budú síce veľmi dôležité, ale stále trochu symbolické gestá voči ženám, ktorých práva boli tak hrubo porušené a nikdy im nevynahradí fyzické a psychické utrpenie, ktoré museli zažiť.

Apel od rôznych inštitúcií, dlhodobá práca právnikov a rôznych občianskych združení, záujem médií, ale aj schopnosť a odvaha žien hovoriť o svojej skúsenosti a bojovať za svoje práva, dlhodobo vytvára tlak na príslušné inštitúcie. Momentálne je tak reálnejšie ako kedykoľvek v minulosti, že nútene sterilizované ženy na Slovensku sa konečne dočkajú spravodlivosti a po ospravedlnení od vlády príde aj k odškodneniu. Je však nutné pripomenúť, že mnohé z žien sa spravodlivosti nedožili a ani nedožijú. Pri téme nútenej sterilizácie rómskych žien, ktorá sa v minulosti diala za prejavov neskrývaného rasizmu a priamej podpory od štátu, netreba zabúdať ani na situácie, ktoré sa dejú rómskym ženám pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj dnes. Aj v roku 2021 rómske ženy zažívajú v nemocniciach, u gynekológov a pôrodníkov na Slovensku diskrimináciu a rasizmus.

Literatúra:

  1. iRozhlas.cz (2021), ´Odškodnení za sterilizace jen pro někoho? To přece není fér, říkají sterilizované ženy´, 30. september 2021, dostupné na: https://bit.ly/3nEgj7P
  2. Prušová V. (2021), ´Roky pomáha nezákonne sterilizovaným ženám: Žiadne odškodnenie nenahradí ich utrpenie, môže ho trochu zmierniť´, Denník N, 11. október 2021, dostupné na: https://bit.ly/3oSVZPc
  3. Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre občianske a ľudské práva s odbornou pomocou Iny Zoon (2003), ´Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku´, dostupné na: https://bit.ly/32bTP5F
  4. Rozhlas.cz (2021), ´Odškodnení za sterilizace jen pro někoho? To přece není fér, říkají sterilizované ženy´, 30. september 2021, dostupné na: https://bit.ly/3HHhIlW
  5. Spravy.pravda.sk (2021), ´Kolíková ubezpečila Radu Európy, že vláda rieši otázku sterilizácií žien´, Pravda, 19.júl 2021, dostupné na: https://bit.ly/32sB1zv
  6. Verejný ochranca práv (2018), ´Stanovisko verejnej ochrankyne práv k odškodneniu obetí protiprávnych sterilizácií na Slovensku´, dostupné na: https://bit.ly/3cyF8M0
  7. Prušová V. (2021), ´Roky pomáha nezákonne sterilizovaným ženám: Žiadne odškodnenie nenahradí ich utrpenie, môže ho trochu zmierniť´, Denník N, 11. október 2021, dostupné na: https://bit.ly/3DIremj
  8. Dennikn.sk (2021),´ Vláda sa ospravedlnila nezákonne sterilizovaným ženám´, DenníkN, 24. november 2021, dostupné na: https://dennikn.sk/minuta/2623223/

Zdroj obrázka: Tingey Injury, www.unsplash.com

Tento článok bol napísaný s finančnou podporou Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada zastúpené Kanadskou ambasádou v Bratislave.