Menšinová politika 2021/02

Analýza a komentár k navrhovanému inštitútu Národnostných rád národnostných menšín v pripravovanom menšinovom zákone

Analýza a komentár k navrhovanému inštitútu Národnostných rád národnostných menšín v pripravovanom menšinovom zákone Príprava zákona o národnostných menšinách v gescii Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny značne pokročila. […]